ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಇದು -ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

  • 19:02 PM April 02, 2023
  • entertainment
Share This :

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಇದು -ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್.