ಮೊದಲ 'ಮತ'ದ ಮಾತು!

  • 11:46 AM May 09, 2023
  • entertainment
Share This :

ಮೊದಲ 'ಮತ'ದ ಮಾತು!

ಮತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ Star Suvarna "ಕಥೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ" ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಇಂಚರ.