ನಿವೇದಿತಾ ಟ್ರೋಲ್!

  • 08:16 AM April 17, 2023
  • entertainment
Share This :

ನಿವೇದಿತಾ ಟ್ರೋಲ್!

ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಡೋದಾ ನೆಟ್ಟಿಗರು?