ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದ್ಭುತ! ಕರೀನಾ-ಸೈಫ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

  • 18:54 PM April 02, 2023
  • entertainment
Share This :

ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದ್ಭುತ! ಕರೀನಾ-ಸೈಫ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರೀನಾ-ಸೈಫ್ ಅಲಿಖಾನ್.