ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಬಹುಪರಾಕ್

  • 18:53 PM April 02, 2023
  • entertainment
Share This :

ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಬಹುಪರಾಕ್

ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್.