ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ -ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ

  • 18:58 PM April 02, 2023
  • entertainment
Share This :

ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ -ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ

ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ.