ಫ್ಯಾಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ -ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್

  • 09:54 AM April 03, 2023
  • entertainment
Share This :

ಫ್ಯಾಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ -ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್

ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್.