ಚೋಳ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕುಂದವೈ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್

  • 19:00 PM May 14, 2023
  • entertainment
Share This :

ಚೋಳ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕುಂದವೈ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್

ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕುಂದವೈ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ತ್ರಿಶಾ.