ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಿ ಕಹಾನಿ!

  • 18:22 PM April 15, 2023
  • entertainment
Share This :

ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಿ ಕಹಾನಿ!

ಧರೋಹರ ಭಾರತ್ ಕಿ-ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಿ ಕಹಾನಿ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.