ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾವೇಶ!

  • 14:26 PM March 24, 2023
  • davanagere
Share This :

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾವೇಶ!

ಮೋದಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾವೇಶ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. GMIT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 400 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಸಮಾವೇಶ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.