ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು

  • 11:06 AM April 06, 2023
  • davanagere
Share This :

ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು

ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮರಡಿ, ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಣ್ಣಿಗೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.