ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೋಟಿನ ಹಾರ!

  • 15:09 PM April 02, 2023
  • davanagere
Share This :

ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೋಟಿನ ಹಾರ!

ತಮ್ಮ ಏನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರು ಆಂಜನೇಯ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನೋಟಿನ ಹಾರವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10-20-50-100 ಹಣದ ನೋಟಿನ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.