ಮನೆಮನೆಗೆ ಕೋಳಿ ಹಂಚಿದ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು!

  • 11:05 AM May 09, 2023
  • chitradurga
Share This :

ಮನೆಮನೆಗೆ ಕೋಳಿ ಹಂಚಿದ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ಕೋಳಿ ಹಂಚಿದ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು.