ಚಿತ್ರದುರ್ಗ‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು.

  • 08:47 AM May 14, 2023
  • chitradurga
Share This :

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು.