ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ

  • 09:09 AM April 25, 2023
  • chitradurga
Share This :

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ.