ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಿ​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮದ್ಯ, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಲಾಂಗ್ !

  • 08:56 AM March 27, 2023
  • chikkamagaluru
Share This :

ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಿ​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮದ್ಯ, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಲಾಂಗ್ !

ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಿ​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮದ್ಯ, ಲಾಂಗ್, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಭಾವಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿವು.