ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ!

  • 15:47 PM May 02, 2023
  • chikkamagaluru
Share This :

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ!