ಚಾಮರಾಜನಗರ ಯಾರು ಕರೆಂಟ್​ ಬಿಲ್​ ಕಟ್ಟಲ್ವಂತೆ!

  • 11:45 AM May 17, 2023
  • chikkamagaluru
Share This :

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಯಾರು ಕರೆಂಟ್​ ಬಿಲ್​ ಕಟ್ಟಲ್ವಂತೆ!

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯದೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್​ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.