ಅಮೀತ್ ಶಾ ಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದವಾಗ್ತಿದೆ ಬೃಹತ್ ಸೇಬಿನ ಹಾರ!

  • 17:51 PM May 07, 2023
  • chikkamagaluru
Share This :

ಅಮೀತ್ ಶಾ ಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದವಾಗ್ತಿದೆ ಬೃಹತ್ ಸೇಬಿನ ಹಾರ!

'ಅಮಿತ್ ಶಾ'ಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸೇಬಿನ ಹಾರ.