ಸಿಎಂ ಆಗೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಮಣ್ಣರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಬಾಲಕ!

  • 10:33 AM April 21, 2023
  • chamarajanagar
Share This :

ಸಿಎಂ ಆಗೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಮಣ್ಣರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಬಾಲಕ!

ಸಿಎಂ ಆಗೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಮಣ್ಣರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಸೋಮಣ್ಣ.