ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗಶ್ರೀ ಕಣ್ಣೀರು

  • 14:46 PM April 12, 2023
  • chamarajanagar
Share This :

ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗಶ್ರೀ ಕಣ್ಣೀರು

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗಶ್ರೀ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ದೃಶ್ಯ.