ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮರಿಯಾನೆ!

  • 10:57 AM March 24, 2023
  • chamarajanagar
Share This :

ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮರಿಯಾನೆ!

ತಾಯಿ ಕಾಣದೆ ಘೀಳಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿಯಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.