ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ವೃತ್ತಿ

ಕಂಪನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ.

Videos14:47 PM March 08, 2023

ಕಂಪನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬೆಸ್ಟ್​.

puneeth shetty

ಕಂಪನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬೆಸ್ಟ್​.

Top Stories

//