ಮಾಡೆಲ್ ತರ ಕಾಣೋ ಈಕೆ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ; ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ UPSC ಪಾಸ್.

  • 21:24 PM April 10, 2023
  • career
Share This :

ಮಾಡೆಲ್ ತರ ಕಾಣೋ ಈಕೆ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ; ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ UPSC ಪಾಸ್.

ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯದೇ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಶಿಕಾ ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.