ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು; ಎಕ್ಷಾ ಕಥೆ ಇದು

  • 19:25 PM April 24, 2023
  • career
Share This :

ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು; ಎಕ್ಷಾ ಕಥೆ ಇದು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​​ನ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ಕಾಪ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಷಾ ಕೆರುಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.