ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ!

  • 21:24 PM March 31, 2023
  • business
Share This :

ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ!

ಹರಿದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂದು ನಾವು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.