2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಹಿಂಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ!

  • 17:37 PM May 25, 2023
  • business
Share This :

2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಹಿಂಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ!

2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್​ ಹಿಂಪಡೆದ RBI, ಕೊಪ್ಪಳ ಚೆಂಬರ್ ಆಪ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶೋಕಸ್ವಾಮಿ ಹೇರೂರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?