ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಡ್ಡಾ!

  • 13:08 PM April 21, 2023
  • bidar
Share This :

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಡ್ಡಾ!

ಬೀದರ್‌ನ ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಡ್ಡಾ.