ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸತ್ಯ!

  • 12:35 PM April 14, 2023
  • bidar
Share This :

ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸತ್ಯ!

ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ.