ಮಳೆ ಬಂತು ಓಡಿ ಓಡಿ ಎಂದ ಡಿಕೆಶಿ

  • 08:08 AM May 08, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಮಳೆ ಬಂತು ಓಡಿ ಓಡಿ ಎಂದ ಡಿಕೆಶಿ

ಆನೇಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೋಡ್​ ಶೋ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಓಡಿ ಓಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ.