ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ

  • 13:32 PM May 13, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ

ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಯಿ.!