ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಸುದೀಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ!

  • 12:41 PM April 26, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಸುದೀಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ!

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಸುದೀಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ.