ಸಿದ್ದು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಾತು!

  • 10:55 AM May 18, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಸಿದ್ದು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಾತು!

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಗದೀಶ್.