ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್​​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಾನೆ

  • 14:34 PM May 14, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್​​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಾನೆ

ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡೇಂಜರಸ್​ ಆನೆ.