ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ

  • 12:33 PM May 13, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ

ಕಮಲ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.