ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣೀರು!

  • 09:02 AM May 14, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣೀರು!

ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ಗೊಂಡ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ.