ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಆಗಮನ!

  • 14:35 PM April 12, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಆಗಮನ!

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಆಗಮನ.