ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ!

  • 13:28 PM June 08, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ!

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ.