ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ‌!

  • 17:56 PM May 07, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ‌!

ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ‌.