ತಳಿರುತೋರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮತಗಟ್ಟೆ!

  • 08:19 AM May 10, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ತಳಿರುತೋರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮತಗಟ್ಟೆ!

ಮತದಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದ ಮಾಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು.