ಮತದಾರರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್​ ದಾಳಿ!

  • 08:18 AM March 27, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಮತದಾರರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್​ ದಾಳಿ!

ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ವೆನ್‌ಷನ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್​ ದಾಳಿ.