ಡಿಕೆಶಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜನವೋ ಜನ

  • 08:43 AM May 25, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಡಿಕೆಶಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜನವೋ ಜನ

ಡಿಕೆಶಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ.