ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮಾಂಸದೂಟ ಸಂಭ್ರಮ!

  • 11:02 AM March 23, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮಾಂಸದೂಟ ಸಂಭ್ರಮ!

ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮಾಂಸದೂಟ ಸಂಭ್ರಮ.