ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿಫಾರಂ ಪಡೆದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್

  • 08:21 AM April 19, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿಫಾರಂ ಪಡೆದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್

ಡಿಕೆಶಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿಫಾರಂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.