ಡಿಕೆಶಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂದ ಬೃಹತ್​ ಕೇಕ್​!

  • 16:20 PM May 15, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಡಿಕೆಶಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂದ ಬೃಹತ್​ ಕೇಕ್​!

ಡಿಕೆಶಿ ಮನೆ ಮುಂದಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್​.