ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ; ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ

  • 15:58 PM April 23, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ; ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ.