ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ

  • 19:35 PM May 21, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ

ಬಿಡದಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಿದ ದೇವೇಗೌಡರು.