ಯಾವುದೇ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

  • 11:35 AM April 12, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಯಾವುದೇ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆನೆ. ಯಾವುದೇ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.