ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್

  • 10:38 AM May 11, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್

ಒಂದು ಘಂಟೆಯಿಂದ ಕಾದು ನಿಂತು ವಾಪಾಸ್ ತೆರಳಿದ ಆರ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್‌ನ ಮೂವರು ಮತದಾರರು.