ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿರೋಧಿಗಳೇ: ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ

  • 13:09 PM May 12, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿರೋಧಿಗಳೇ: ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ.